Mentoraat afgesloten

Mentoraat Jan Ros afgesloten

Jan Ros was onze mentor de afgelopen maanden. 12 leden van de club werden door hem uitgedaagd nieuwe beelden te maken volgens een zelf gekozen traject. Maar dat traject werd door Jan Ros goed bewaakt: niet het einddoel, maar de weg erheen is belangrijk. Gedurende 5 avonden werden tussenresultaten, pogingen, dwalingen, onzekerheden en eindresultaten besproken. Een deel van de resultaten is te zien in de map in het fotoalbum: http://album.fotogein.nl/2017/Mentoraat%20Jan%20Ros%202017%20-%20Onderhanden%20werk/ Op de laatste avond werden complete fotoboeken en series getoond. Andere leden waren nog volop bezig met hun project en konden nog verder aan de slag met de adviezen van Jan. Hij benadrukte nog eens, dat het vooral ging om het leerzame proces en niet per se om een gelikt eindresultaat. Hij liet ook zien dat de volgorde die de fotograaf voor ogen heeft (vaak de volgorde van het maakproces) niet altijd tot de boeiendste resultaten leidt. Je moet als maker los zien te komen van je eigen proces.

We hebben veel deelnemers zien ‘groeien’ tijdens het mentoraat en het was, ook voor de toehoorders, interessant om te zien hoe men aan de slag was gegaan met de opmerkingen van Jan Ros. Hij stak dan ook de complimenten niet onder stoelen of banken.