Het nieuwe seizoen begint weer

Fotogroep Fotogein is weer begonnen met zijn activiteiten: iedere maandagavond komen we bijeen om foto's te tonen en te bespreken. Ieder kan zijn beelden laten zien, vragen om commentaar en verbeterpunten. We leren van elkaar en proberen zo onze eigen stijl te zoeken en te verbeteren. Het kunnen losse beelden zijn, maar ook series van foto's: de samenhang kan belangrijk zijn om een boodschap over te brengen.

Fotografie is een vorm van communicatie: komt de boodschap over bij de kijker? Die boodschap kan er een zijn van schoonheid, van verwondering over de natuur, over details of juist het grote geheel. Meerdere foto's kunnen elkaar versterken, maar ook tegenspreken. Zo is iedere fotobespreking een ontdekkingstocht naar de motieven van de fotograaf.

 

InBeeld, het blad van de Fotobond, geeft een indringend beeld van de foto’s en motieven van Kas Maessen, lid van Fotogein

Kas Maessen