Afsluiting Jubileum Fotogein

Afgelopen vrijdag heeft de Fotogroep Fotogein haar 40 jarig jubileum afgesloten met een fotoshoot op een prachtige fabriekslocatie en een diner voor de leden. Een jaar lang hebben de leden van Fotogein projecten gedaan met het doel gelden in te zamelen voor de Stichting Fotografie tegen Armoede.

Hoogtepunt dit jaar waren de portrettenshoot, waarbij ruim 200 mensen werden gefotografeerd voor het doek “Wij zijn Nieuwegein”, en het Fotofestival in het Atrium van het Stadshuis dit voorjaar.  Tijdens het Fotofestival werd de jeugdexpositie gepresenteerd en de winnende foto gekozen als resultaat van de fotolessen op verschillende scholen door leden van Fotogein.

Op vijf locaties in de stad waren exposities van eigen werk van de Fotogroep te zien. Een druk jaar voor Fotogroep Fotogein waarbij we veel hulp en steun hebben gekregen om onze doelen en projecten te realiseren.

Dies Groot, voorzitter van de Stichting Fotografie tegen Armoede, was als eregast aanwezig op het jubileum diner. Met trots en dankbaar voor alle hulp kon Fotogroep Fotogein hem een cheque overhandigen van € 2.555,55 voor zijn stichting. Met dit geld worden casco woningen gebouwd voor mensen in Roemenië die in een gat in de grond leven. De woningen bieden niet alleen een dak boven het hoofd maar geven de bewoners ook een adres waardoor zij als Roemeens burger worden erkend. Dit geeft hen recht op onderwijs, gezondheidszorg en andere vormen van overheidssteun.

Zij leren een nieuw woord kennen: toekomst!

Foto Rob Dauvillier