Categorie: jubileum

Afsluiting Jubileum Fotogein

Afgelopen vrijdag heeft de Fotogroep Fotogein haar 40 jarig jubileum afgesloten met een fotoshoot op een prachtige fabriekslocatie en een diner voor de leden. Een jaar lang hebben de leden van Fotogein projecten gedaan met het doel gelden in te zamelen voor de Stichting Fotografie tegen Armoede.

Hoogtepunt dit jaar waren de portrettenshoot, waarbij ruim 200 mensen werden gefotografeerd voor het doek “Wij zijn Nieuwegein”, en het Fotofestival in het Atrium van het Stadshuis dit voorjaar.  Tijdens het Fotofestival werd de jeugdexpositie gepresenteerd en de winnende foto gekozen als resultaat van de fotolessen op verschillende scholen door leden van Fotogein.

Op vijf locaties in de stad waren exposities van eigen werk van de Fotogroep te zien. Een druk jaar voor Fotogroep Fotogein waarbij we veel hulp en steun hebben gekregen om onze doelen en projecten te realiseren.

Dies Groot, voorzitter van de Stichting Fotografie tegen Armoede, was als eregast aanwezig op het jubileum diner. Met trots en dankbaar voor alle hulp kon Fotogroep Fotogein hem een cheque overhandigen van € 2.555,55 voor zijn stichting. Met dit geld worden casco woningen gebouwd voor mensen in Roemenië die in een gat in de grond leven. De woningen bieden niet alleen een dak boven het hoofd maar geven de bewoners ook een adres waardoor zij als Roemeens burger worden erkend. Dit geeft hen recht op onderwijs, gezondheidszorg en andere vormen van overheidssteun.

Zij leren een nieuw woord kennen: toekomst!

Foto Rob Dauvillier

Fotogein viert jubileum met 5 exposities

bijna alle exposities tegelijk tot einde mei!

  • in Theater DE KOM
  • KunstGein Podium (Stadshuis)
  • Bibliotheek De Tweede Verdieping
  • Kringloop Nieuwe Hoop (Nedereindse weg)
  • Atrium Stadshuis op 25 mei.

Op alle locaties zijn foto’s van Fotogein leden te zien, zowel recent werk als ‘uit de oude doos’.

Let op: 10 en 11 mei worden foto’s gemaakt voor een groot spandoek ‘Wij zijn Nieuwegein’. Ga naar City, neem 2 euro mee, en laat een portret maken!

Zie ook de jubileum pagina

Jubileum 2019

Fotogein viert 40 jarig bestaan

In 2019 zullen we op een aantal manieren stilstaan bij het 40 jarig bestaan van Fotogein. Doelstelling is zo veel mogelijk mensen enthousiast te maken voor fotografie en zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor een goed doel. Zo willen we kinderen kennis laten maken met fotografie door in het voorjaar 2019 op basisscholen lessen fotografie te geven. Daarnaast gaan we (niet commerciële) reportages maken voor bedrijven en zal er op 25 mei 2019 een groots Fotofestival in het Atrium van het Stadskantoor plaatsvinden rondom de jaarlijkse foto-expositie. Het thema van onze jaarlijkse foto-expositie is “Contrast(en)”, dat sluit perfect aan onze doelstelling om geld in te zamelen voor het goede doel.

Zie het volledige programma.

De opbrengst van ons jubileum zal gedoneerd worden aan de Stichting Fotografie tegen armoede.

Zie de volledige tekst: FOTOGEIN 40 jaar